• MoraToolStaff
    Mora Tool har för närvarande 18 anställda var av 13 i produktion. Med kombinerade erfarenheter av Maskinbearbetning, Montering och eget kunnande om material och bearbetningssätt så titulerar vår personal sig som Verktygsmakare. Att vara en verktygsmakare ställer höga krav på att individen har eget kunnande och förmågan att lösa kundens önskemål på just den detalj man för stunden jobbar med.