• Mora Tool har öppnat upp ett tidigare självklart affärsområde, stärkt det ytterligare och gjort det till ett eget ben – som det självklart förtjänar.

    Genom att anställa en erfaren konstruktör och produktutvecklare förstärker vi redan den stora kunskap som Mora Tool besitter när det kommer till konstruktion och utveckling. Mora Tools kunder har alltid haft nytta och hjälp av att utveckla sina artiklar och produkter. Nu satsar vi på att kunna erbjuda det här på en bredare front som ett separat affärsområde.

    Genom att ta hjälp av Mora Tool får du hela företagets erfarenhet till din hjälp. Tack vare vår långa erfarenhet av olika kunders detaljer, och med hänsyn till tillverkningsmetod, så blir inte utvecklingen utförd på ett sådant sätt som skapar en produkt/artikel som blir onödigt svår och dyr att tillverka.

    Det vi kan erbjuda är att finnas med i er utvecklings första skede och genom hela processen till prototyp, färdig detalj och fullskalig produktion.