• Mora Tool har många års erfarenhet av verktygstillverkning innanför våra väggar. Vår heltidsanställda konstruktör har erfarenhet av såväl konstruktionen som byggandet och användandet av verktygen vi tillverkar. Tack vare detta så byggs våra verktyg inte bara med tanke på den slutgiltiga detaljen utan även på användarvänlighet för operatörer och servicetekniker. Mora Tool jobbar ständigt på att utvecklas som företag. Ett exempel på detta är vår förstärkning på plastverktygssidan där vi anställt en produktutvecklare och verktygsmakare med många års erfarenhet av både inköp, tillverkning och användning av dessa verktyg. Mora Tool har även kompletterat sin egen tillverkning genom att samarbeta med en kinesisk leverantör av verktyg i de fall där det kan föredras istället för ett verktyg tillverkat i vår egen fabrik.

    Mora Tool jobbar alltid för att skapa det bästa värdet för våra kunder. Genom att anpassa verktyget efter varje unik situation byggs verktyg som maximerar användandet och minimerar kostnader som kommer med ett verktyg.