•  

  Kvalitet och miljö

  Kvalitet

  Inom Mora Tool sätter vi kvalitetstänkandet i högsätet.

  Innan konstruktionsarbetet påbörjas verkar vi för att vi skall ha full förståelse för krav på slutprodukten, beräknade årsvolymer och verktygets kommande driftsmiljö.

  Vi konstruerar för hög tillgänglighet och bästa servicemöjlighet! Materialval och lösningar anpassas för att erbjuda väl fungerande verktyg till en optimal inköps- och driftkostnad.

  Vårt kvalitetssystem är sedan många år anpassat till kraven enligt ISO 9001 och idag är vi certifierade enligt utgåva 2008.

  Miljö

  Mora Tool verkar för att förebygga föroreningar och bidra till ständig förbättring av miljön såväl internt som externt.